intelligenceidentity

Intelektuālie cilvēkresursi.
Uz personībām balstītas līderpozīcijas.