intelligenceidentity

Intelektuālie

cilvēkresursi

.
Uz personībām balstītas līderpozīcijas.