intelligence & identity

Intelektuāliea cilvēkresursi.
Uz personībām balstītas līderpozīcijas.

10 gadu pieredze

Indigroup ir biznesā atzīts personāla atlases partneris, kas tirgū darbojas kopš 2010. gada. Šajā laikā, pateicoties uzticamiem personāla atlases partneriem, ir veiksmīgi paplašināta pakalpojumu ģeogrāfija, ieviests personāla atlases kvalitātes standarts un īstenoti gandrīz 1000 atlases projekti. Panākumu noslēpums ir skaidra vīzija un tālejoši mērķi. Ilgtermiņa investīcijas darbinieku meklēšanas un atlases procesos, komunikācijas kanālos un uzticamu uzņēmuma partneru un speciālistu tīklā ļāva Indigroup nopelnīt uzticama personāla atlases partnera reputāciju. Reģiona biznesa līderu uzticēšanās ir Indigroup ilgtermiņa panākumu iemesls.

96 % Klientu lojalitāte

250 Klientu skaits 10 gados

93 Vidējais darbā pieņemto kandidātu skaits gadā

22 d.d. Vidējais atlases ilgums

Pakalpojumi

Vadītāju meklēšana un atlase

Vadītāju maiņas process – tās ir nozīmīgas izmaiņas biznesā, tāpēc tā plānošanai ir nepieciešamas labas zināšanas par darba tirgu, atalgojuma robežām, kandidātu piedāvājuma apjomu un darbavietas konkurences priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem darba devējiem. Vadītāju meklēšanas speciālisti ik dienas strādā ar šiem parametriem, tāpēc, tiklīdz ierauga meklētā vadītāja lomas aprakstu, viņi var paredzēt gan potenciālo kandidātu skaitu, gan viņu atalgojuma cerības, gan atlases termiņu.

Ikvienam uzņēmumam, kas meklē vadītāju, jābūt labi izplānotam atlases procesam. Interviju skaits ar kandidātiem, interviju tēmas un saturs, testēšanas metodika, uzdevumi, piedāvājumu iesniegšanas standarti, elastīgums attiecībā uz pretpiedāvājumiem. Uzņēmuma darbībā vadītāja maiņa nav ikdienas rutīna, tāpēc vadītāju meklēšanas un atlases aģentūras izvēle ir kritiski svarīga.

Tieši tāpēc Indigroup vadītāju meklēšanas procesā pasīvie kandidāti veido vairāk nekā 80% no visiem kandidātiem, un jau 10 gadus šis skaitlis katru gadu pieaug.

Pirmie kandidāti vienmēr tiek uzrādīti pirmajās 2 nedēļās pēc atlases sākuma, bet Indigroup klienti vienmēr izvēlas no 4–6 piemērotiem vadītāja amata kandidātiem.

Nepietiek izvēlēties, tāpēc Indigroup uzņemas sarunu starpnieka lomu starp izvēlēto kandidātu un klientu. Tas nodrošina abpusējus ieguvumus vadītāju meklēšanas un atlases procesā.

Personāla meklēšana un atlase

Ikviens personāla atlases projekts ir iespēja biznesam, kas ir jāizmanto. Labākie speciālisti meklē darba devējus, kuri zina, ko vēlas no darbinieka, kuriem ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi un kuriem ir darbinieka karjeras ceļš. Par to visu pareizi jāpaziņo labākajiem speciālistiem.

Kur tos atrast? Kā viņus motivēt? Kā izvēlēties labāko? Kā vienoties? Kā visu īstenot mazāk nekā mēneša laikā?

Šie jautājumi ir daļa no personāla atlases uzņēmumu ikdienas. To risināšanā tiek investēts katru gadu, un atlases procesi tiek noslīpēti līdz maksimālai efektivitātei, ko mēs saucam par vislabāk motivēto kandidātu iespējami īsā laikā.

Indigroup personāla atlase balstās uz 3 kanāliem: pasīvais darba tirgus (galvu medības), publiskā meklēšana un meklēšana pēc rekomendācijām.

Kandidātu izlase ir tik liela, ka varam droši apgalvot – katras atlases laikā tiek pārskatīti 100% piemērotās speciālistu ķēdes.

Pirmajiem kandidātiem nav jāgaida pat 2 nedēļas, bet to kopējais skaits svārstās no 4 līdz pat 8. Un tie visi ir piemēroti, ar pārbaudītām rekomendācijām, augstu motivāciju un padziļinātu iepazīstināti ar pozīcijas aktualitāti, darba devēja cerībām un organizācijas darbību. Kandidātu grupas lielā izlase un augstā kvalitāte ļauj darba devējam izveidot precīzu priekšstatu par darba tirgu un objektīvi izvēlēties piemērotāko kandidātu.

Galvu medības

Personāla atlase, izmantojot publiskos kanālus, var būt tikai 20 % no kopējā kandidātu skaita. Atlikušā personāla atlase ir kritiski svarīga, un tai nepieciešamas galvu medības, ko personāla atlases speciālisti sauc arī par tiešo meklēšanu. Galvu medības, balstītas uz personāla atlasi, ļauj darba devējam izvēlēties no tirgus labākajiem speciālistiem un vadītājiem neatkarīgi no viņu aktivitātes darba tirgū.

Labākie meklē labākos, tāpēc galvu medībām nepieciešams pieredzējis atlases partneris ar atzītu reputāciju. Pirms lēmuma par dalību atlasē visvairāk pieprasītajiem darba tirgus kandidātiem vienmēr ir daudz jautājumu par amatu, darba devēju un perspektīvām. Galvenās medību laikā šie jautājumi neizbēgami tiek uzdoti personāla atlases uzņēmumam. Konkurētspējīgā darba tirgū reakcijas laiks uz šiem jautājumiem netiek mērīts dienās, bet stundās.

Galvu medības dod iespēju darba devējam izvēlēties no pašiem labākajiem speciālistiem un vadītājiem darba tirgū.

Ikvienas Indigroup personāla atlases mērķis ir vislabākie kandidāti. Tieši tāpēc galvu medības ir jebkura Indigroup atlases procesa galvenā sastāvdaļa.

Izmantojot galvu medības visās atlasēs bez izņēmuma, 2019. gadā mēs sasniedzām unikālu rādītāju: divkāršojām pasīvo kandidātu ieinteresētības attiecību no 1/10 uz 1/5. Tam par iemeslu bija izvēlētie atlases projektu vadītāji dažādās jomās, nepastarpināta dzīvā komunikācija ar kandidātiem un KPI, kas vērsti uz iespējami lielāka kandidātu saraksta sastādīšanu atlases sākumā.

IT speciālistu meklēšana un atlase

IT speciālistu meklēšanai nepieciešami īpaši IT atlases profesionāļi un metodika. Izmantojot abus šos resursus, mēs esam neaizstājams ilgtermiņa partneris programmētāju, QA speciālistu, IT analītiķu, IT projektu vadītāju, Scrum Master, SysAdmin u. c. darbinieku meklējumos. Mūs augstu vērtē IT atlasēs piedalošos kandidātu skaita dēļ, viņu kompetences līmeņa dēļ, pirmo kandidātu piedāvāšanas ātruma dēļ un lielisko tehnisko IT zināšanu dēļ, kuras nepieciešamas efektīvai komunikācijai ar IT kandidātiem.

Devpool by Indigroup ir jau trešā metodikas versija, kas paredzēta tieši IT speciālistu meklēšanai. Šī metodika ļāva palielināt vidējo kandidātu skaitu IT atlasē no 4,0 līdz 6,8 pēdējos divos gados, sākot no 2017. gada.

Pirmie kandidāti IT atlasē tiek piedāvāti vidēji 1,5 nedēļu laikā pēc atlases sākuma. Šis ir viens no īsākajiem termiņiem IT atlašu tirgū.

Pasīvo kandidātu piesaistīšana ir viena no svarīgākajām svirām veiksmīgai IT darbinieku atlasei. Paturot to prātā, mēs pastāvīgi sazināmies un konsultējamies ar IT speciālistiem – pat tad, ja viņu kandidatūra nav nepieciešama. Tas dod milzīgas priekšrocības, kad kandidāti ir nepieciešami šeit un tagad.

Vadītāju novērtēšana

Pirms katras pārmaiņas vadības ķēdē ir nepieciešams motivēts un pamatots atzinums par esošās vadītāju komandas sastāvu un potenciālu. Pašam darba devējam vadības novērtēšana ir sarežģīta organizācijas slēgtās vides dēļ, bieži to papildina pārmērīga iekšēja spriedze, un tas ir ļoti laikietilpīgs process. Augstākā līmeņa vadītājus var pienācīgi novērtēt tikai personāla atlases speciālists, kas katru dienu vērtē tāda paša līmeņa vadītājus. Tāds, protams, var darboties tikai personāla atlases uzņēmumā, kas katru dienu veic augstākā līmeņa vadītāju atlasi.

Vadītāju vērtēšanas projekts konstatē spēcīgākās un vājākās vadītāju ķēdes, katras ķēdes motivācijas līmeni, atalgojuma un kompetences atbilstību, vadības stila viendabīgumu un konkurentu vadītāju ķēžu vērtību atšķirības tajā pašā vadītāju līmenī. Visa šī informācija ir objektīva un balstīta uz objektīviem datiem, kas iegūti klātienes intervijās ar vadītājiem.

Kā var zināt, vai vadītāju ķēde ir pietiekami spēcīga? Ar uzņēmuma iekšējiem resursiem šo projektu nav iespējams veiksmīgi īstenot neobjektivitātes dēļ.

Personāla atlases uzņēmumi ne tikai ir objektīvi, bet arī ikdienā strādā ar augstākā līmeņa vadītājiem visās jomās, tāpēc viņi labāk nekā jebkurš cits var novērtēt ikviena vadītāja kompetenci un atbilstību savai lomai un organizācijas vajadzībām.

Vadītāju komandas novērtēšanas pakalpojums ilgst 3–7 nedēļas atkarībā no uzņēmuma lieluma. Vienlaikus ir iespējams noteikt arī atsevišķus KPI, kas visvairāk rūp klientam, un iekļaut tos kopējā vadības novērtējuma skalā. Šādā veidā iegūtais rezultāts ir īpaši noderīgs, jo papildus vispārējām indikācijām tas norāda arī tos datus, kuri klientam ir visaktuālākie atbilstoši biznesa veidam.

Notiek meklēšana

Sektori