Karjeras konsultācija

Pastāvīga pilnveidošanās un virzība uz priekšu ir galvenais cilvēces dzinējs. Katram nākamajam solim jāsagatavojas un jāparedz gan līdzekļi, gan sekas.

Karjera ir joma, kuras dinamika liek katru gadu no jauna paraudzīties uz sevi un saviem mērķiem darba tirgū. Meklējot jaunus karjeras izaicinājumus, izvērtējot savas iespējas mainīt pozīciju vai sfēru, gatavojoties svarīgām darba pārrunām, obligāti nepieciešams karjeras konsultanta vērtējums no malas. Individuālās karjeras konsultācijas mērķis – esošā darba tirgus un personas, kas tiecas pēc karjeras, iespēju pētījums un atklāšana.

70%/30%

Karjeras konsultanta analītiskās piezīmes veido 70% karjeras konsultācijas laika. Atlikušos 30% - Jūsu darbību situāciju pētījums

KONSULTĀCIJAS STRUKTŪRAS DAĻAS:

 • Atlīdzības izvērtēšana darba tirgū
 • CV adaptēšana labākajām mūsdienu tirgus praksēm
 • Publiskās personas telpas izmantošanas karjeras nolūkiem pētījums
 • Potenciālu briesmu eliminācija (publiskā vide, darba pārrunas, statiskā informācija – CV u.tml.)
 • Darba pārrunu situāciju imitācija un gatavības pārrunām izvērtēšana
 • Iespēju mainīt darba sfēru izvērtēšana
 • Karjeras plānošanas stratēģisko virzienu noteikšana
 • Darba tirgus perspektīvu konkrētā sektorā noteikšana
 • Iespējamo darba piedāvājumu apspriešana konsultācijas laikā
Ramūnas Volkovas

Ramūnas Volkovas

Indigroup izpildpartneris

Pieredze karjeras konsultēšanā: 7 g.

Augsta līmeņa speciālistu un vadītāju tiešās meklēšanas uzņēmuma “Indigroup” izpildpartneris, darba devēja tēla aģentūras “Chorus” partneris. Kopš 2010. gada realizē konfidenciālus, tiešās personāla atlases projektus Baltijas valstīs, konsultē uzņēmuma personāla atlases un izglītības jautājumos. Tāpat Ramūnas aktīvi piedalās dažādām sociālajām grupām paredzētās izglītības programmās, vada seminārus, diskusijas un lekcijas.

Eksperta pieredzes lauks: cilvēkresursu vadīšana, darba tirgus prognožu pārvalde, darba devēja tēla veidošana un uzņēmuma iekšējā klimata pētījumi. Ramūnas Volkovas pārstāv lielākās Baltijas valstu sabiedrības augstākā līmeņa vadītāju meklēšanas un atlases projektos, kā arī ir galvenais darba devēja tēla projektu līderis “Chorus” darba devēja tēla aģentūrā.

Karolis Blaževičius

Karolis Blaževičius

Indigroup izpildpartneris

Pieredze karjeras konsultēšanā: 7 g.

Augsta līmeņa speciālistu un vadītāju meklēšanas, kā arī atlases uzņēmuma “Indigroup” izpildpartneris un dibinātājs kopš 2010. gada, darba devēja tēla aģentūras “Chorus” partneris kopš 2015. gada. Tiecoties pēc augstākās kvalitātes cilvēkresursu jomā, Karolis vada konfidenciālus un sarežģītus speciālistu un augstākā līmeņa vadītāju atlases projektus, kā arī lielākās daba devēja tēla kampaņas Baltijas valstīs un Polijā. Tāpat Karolis Blaževičius ir neatkarīgs darba tirgus eksperts un spēlē būtisku lomu, veidojot publisko viedokli par Baltijas valstu un Polijas darba tirgus izmaiņām, prognozēm un darba devēja tēla inovācijām. Eksperts piedalās ikgadējās cilvēkresursu konferencēs, vada seminārus un lekcijas augstākā līmeņa vadītājiem. Karolis Blaževičius konsultē gan lielus daba devējus, gan jaunus investētājus Baltijas valstu un Polijas darba tirgus, darba devēja tēla veidošanas, personāla atlases, cilvēkresursu pārvaldes jautājumos.

Svarīgākais eksperta uzdevums – iepazīstināt augstākās kompetences vadītājus ar sabiedrībām Baltijas valstīs, kas piedāvā ilglaicīgu perspektīvu, kā arī pārvaldīt darba devēja tēla stratēģijas, veikt darba devēja tēla pētījumus un formēt ilglaicīgus darba devēja tēla plānus.

Personīgais tēls

Personīgais tēls

Visa verbālā, neverbālā, tekstuālā, sociālo mediju u.c. komunikācija, kas veido kandidāta tēlu.

Satura pārvalde

Satura pārvalde

Viss satura rakstiskais un videomateriāls, kas jāiesniedz darba devējam atlases laikā.

Pārrunu vadīšana

Pārrunu vadīšana

Darba pārrunu stratēģija, situāciju improvizācija un pārrunu pārvaldes struktūra.

Karjeras plānošana

Karjeras plānošana

Darbību plānošana darba tirgū, kas nosaka mērķtiecīgu un dinamisku izaugsmi karjerā.

1+1

Galvenie karjeras konsultācijas mērķi ir 2: ilglaicīgas karjeras plānošana, modelējot iespējamos scenārijus un Jūsu iespēju atklāšana visa darba meklēšanas cikla laikā

Reģistrācija

 • Individuālās karjeras konsultācijas cena: 180EUR
 • Lai reģistrētos karjeras konsultācijai, atsūtiet savu CV un norādiet Jums ērtu laiku konsultācijai, e-pasts: candidate@indigroup.lv
 • Konsultācijas norisinās Indigroup birojā Viļņā. Konsultācijas ir konfidenciālas un noris klienta un Indigroup karjeras konsultanta starpā
 • Izsmeļoša informācija par individuālu karjeras konsultāciju tiek sniegta elektroniski: candidate@indigroup.lv vai telefoniski: +37065474958