Atlases audits

Organizācijas procesu izvērtēšana no malas ir punkts, no kura tiek sāktas pozitīvas izmaiņas. Cilvēkresursu jomā organizācijām ir būtiski piesaistīt labākos speciālistus un garantēt dinamisku personāla izmaiņu savaldīšanu. Indigroup personāla atlases audita mērķis – augstākā organizācijas darbinieku meklēšanas politikas efektivitāte.

Organizācijas plāno personāla vajadzības uz priekšu. Personāla atlases audita konsultanti ir atbildīgi par organizācijas noteikto plānu un atlases procesu iespēju vienādošanu. Audita laikā tiek noteiktas bufera un kritiskās atlases procesu zonas, kurās izmaiņas tiek realizētas prioritātes kārtībā.

25

Pilna cikla atlases audits ar rezultātu piegādi vidēji ilgst 25 darba dienas

  • Darba pozīciju, atbildību, funkciju audits un detalizēšana
  • Darba meklēšanas mēdiju izmantošanas audits un jaunu mēdiju noteikšana
  • Personāla atlases tirgdarbības darbību audits un atjaunošana
  • Darba pārrunu dažādām speciālistu kategorijām struktūras audits un noteikšana
  • Enter/Exit politikas audits un jaunu kārtību integrācija
  • Uzņēmuma reprezentēšanas kārtības, personāla atlases laikā, audits un veidošana

Pēc personāla atlases audita organizācijas atbrīvo visu iespējamo potenciālu un maksimāli izmanto  savas konkurences priekšrocības darba tirgū. Integrētās personāla atlases izmaiņas nosaka lielāku ienākošo kandidātu atbilstību pozīcijām, augstāku un mērķtiecīgāku motivāciju, kā arī efektīvāku publisko un tiešo meklēšanu.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties

-28%

Vidējais darbinieku meklēšanas ilgums.

+33%

Vidējais darbinieku meklēšanas ilgums.

-22%

Personāla atlases izmaksas gada laikā.

-42%

Pārbaudes laika atmešanas rādītājs.

2015. gadā veikto personāla atlases auditu Baltijas valstīs un Polijā statistika. SAS (UAB) Indigroup klientu, kas iesnieguši datus par personāla atlases auditu, pēc viena kalendārā gada, informācija.