Galvu medības

Tiekšanās, lai komandā būtu nozares labākie speciālisti un vadītāji, ir katras mūsdienīgas organizācijas dabiska iezīme. Labākie darbinieki savā nozarē tiek augstu vērtēti un ir noslogoti, tāpēc viņi netērē laiku darba meklējumiem gan paša darba dēļ, gan tāpēc, ka viņiem nav motivācijas mainīt darbavietu. Tāda līmeņa darbinieku piesaistīšanai nepieciešamas galvu medības, kas ir katras mūsu veiktās speciālistu un vadītāju atlases galvenā ass. Saskaņā ar periodā no 2010. gada līdz 2020. gada beigām Lietuvā apkopoto statistiku vairāk nekā 80% Indigroup veiktās atlases bija sekmīgas, pateicoties labi veiktām galvu medībām. Neatkarīgi no tā, kādu pozīciju meklējam, tieša pasīvo kandidātu piesaistīšana sākas jau no atlases projekta sākuma. Pat ja tiek izvēlēta kompleksā meklēšana, kas ietver publisko meklēšanu un meklēšanu pēc ieteikumiem, mēs visas darbības plānojam saskaņā ar galvu medību atlases stratēģiju.

Pašlaik personāla atlases sfērā vērtību ķēde ir attālinājusies no kontaktu tīkla uz spēju motivēt labākos speciālistus un vadītājus. Mēs to pamanījām jau 2018. gadā un ieviesām kvalitātes rādītāju, kas ietver pasīvo kandidātu mērķa saraksta attiecību pret to personu sarakstu, kuras piekrīt piedalīties atlasē. Šis rādītājs no tā piemērošanas sākuma līdz 2021. gadam ir pieaudzis par 23%. Uzticot personāla atlasi mums, jūs būsiet nodrošināti ar augstāko motivāciju pasīvajiem kandidātiem piedalīties atlasē.

>80%

Saskaņā ar periodā no 2010. gada līdz 2020. gada beigām apkopotajiem datiem par personāla atlasi, galvu medības par 80% bija noteicošais faktors vadītāju un speciālistu veiksmīgā pieņemšanā darbā. Tāpēc galvu medības ir katras Indigroup veiktās personāla atlases galvenā sastāvdaļa.

Galvu medību process sastāv no standartizētām darbībām, kuru struktūra tiek pielāgota konkrētajai vajadzībai pēc darbiniekiem. Katrai procesa daļai ir savi KPI, kas visā galvu medību laikā jāuztur pareizajā diapazonā. Īstenojot galvu medību projektu, mēs vadāmies pēc 5 principiem:

  • Piemērotu kandidātu saraksta sastādīšana atbilstoši mērķa uzņēmumiem, kompetencēm, reputācijai
  • Komunikācijas ziņojumu apstiprināšana galvu medību saraksta dalībniekiem
  • Komunikācija ar pasīvajiem kandidātiem tiek nodrošināta viņiem ērtā laikā un pieņemamākajā veidā
  • Ātra reakcija uz kandidātu motivācijas izmaiņām atlases gaitā, iemeslu analīze un atklāšana klientam
  • Pilnīgas pārredzamības un skaidrības politikas nodrošināšana, katram kandidātam, kas to vēlas, sniedzot visu informāciju par pozīciju.
  • Esošo kandidātu nosacījumu iesniegšana klientam un kandidātam izteiktā piedāvājuma pielāgošana

Galvu medību vērtība ir maksimāla, ja tiek nodrošinātas veiksmīgas pārrunas ar izvēlēto kandidātu. Tieši tāpēc sarunu procesu mēs esam iekļāvuši mūsu kopējā galvu medību stratēģijā. Mēs cenšamies, lai izvēlētais kandidāts pārrunās ar klientu justos ērti, uzticētos konfidencialitātes politikai, atklāti komunicētu ar klientu. Klienta pusei tiek sniegta visa analītiskā informācija par kandidātu, kas savākta atlases procesā, un tiek nodrošinātas sviras, kas ietekmēs kandidāta lēmumu.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties

81%

Pasīvo darba tirgus dalībnieku vidējais skaits Indigroup atlases projektā

+17%

Vidējā kandidātu skaita, kas piedalās galvu medību procesā, pieaugums salīdzinājumā ar 2017. gadu

94%

Vidējais rādītājs izvēlētā gala kandidāta pieņemšanai darbā klienta uzņēmumā

>5000

Nodibinātie kontakti ar pasīvajiem darba tirgus dalībniekiem, kuri neapsver darba meklēšanu

2019. gada statistika par personāla atlases projektiem valstīs. Informācija dota, izmantojot datus par visiem UAB Indigroup īstenotajiem projektiem, izņemot pilnīgi konfidenciālas C līmeņa vadītāju atlases. Statistikā iekļauti arī ārvalstu klientu projekti Baltijas valstīs par amatiem ārpus Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas.