Personāla meklēšana un atlase

Kultūras un vērtību evolūcijas process ir nenošķirama mūsdienu intelektuālās organizācijas vai uzņēmumu grupas daļa. To sāk uzņēmuma dibinātāji, vadītāji un turpina tā darbinieki. Darbinieki, kas garantē organizācijas progresu un konsekventu augšanu, ir ne vien uzņēmuma izplatības prioritāte, bet arī personāla meklēšanas mērķis, ko ir vitāli svarīgi sasniegt.

Ikviena personāla meklēšana ir jau iepriekš saplānots projekts ar kvalitātes rādītājiem. “Indigroup” mēs ticam, ka produktīva personāla atlases uzņēmuma darba procesa garantēšanai obligātas ir trīs sastāvdaļas:

  • Darba tirgus mērķauditorijas un tās motivētāju analīze personāla meklēšanas sākumā.
  • Personāla atlases etapu struktūra, ko pamato pozitīvā prakse.
  • Dažādiem tirgus un darbības sektoriem deducēti personāla meklēšanas speciālisti.
1+1+1

Personāla atlases uzņēmumi realizē vidēja un augsta līmeņa speciālistu ķēdes atlases projektus ar trīs metodēm: rekomendācijas, publisko un tiešo.

Personāla atlases kompānijas “Indigroup” personāla speciālisti šos atlases principus veiksmīgi izmantojuši vairāk nekā 200 vidējiem un lieliem biznesa uzņēmumiem Baltijas valstīs (tostarp Latvijā) un Polijā. Kopš 2010. gada dalāmies ar saviem klientiem uzkrātajā ilggadējā personāla meklēšanas un atlases praksē un kā personāla atlases firma kopā uzņemamies atbildību par stratēģiskajiem risinājumiem.

Personāla atlase pieprasa kvalitātes pārvaldes sistēmu, kas spētu adaptēties. Tikai 4 % no visiem personāla atlases uzņēmumu uzrunājiem speciālistiem, kas piedalās personāla atlases procesā, un 2 % no uzņēmumu vadītāju līmeņa kandidātiem tiek atlasīti paredzētajām pozīcijām. Šī iemesla dēļ ilglaicīgi, argumentēti risinājumi ir neatdalāma katra “Indigroup” personāla atlases speciālistu īstenotā atlases projekta daļa. Investējām kandidātu vērtēšanas trīs virzienos metodoloģijā, tādēļ ikvienai mūsu veiktajai jaunu darbinieku meklēšanai jau iepriekš ir paredzēts cikls un parametru skaits. Ticam saviem klientiem un viņu uzticību vērtējam kā mūsu lielāko sasniegumu.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties

>70%

Vairāk par 70 % no kandidātiem darbinieku atlases laikā ir tiešas meklēšanas rezultāts

>50000

Personāla atlases kompānijas "Indigroup" pārvaldītais dažadu uzņēmumu speciālistu profilu sociālo tīklu meklēšanas diapazons Latvijas teritorijā

4

Tik valstu darba tirgus ietver katra "Indigroup" personāla speciālistu veiktā atlase, neatkarīgi no darba vietas

95%

Vidējais "Indigroup" personāla atlases atmešanas rādītājs*

* Summējot tiešā, publiskā un rekomendāciju personāla meklēšanas rādītājus, 95 % no ieinteresētajiem kandidātiem neiekļūst otrajā atlases etapā