IT speciālistu meklēšana un atlase

IT speciālistu tirgus ir īpašs. Šeit ir vislielākais disbalanss starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, vislielākā pieprasījuma dinamika un visaugstākais atalgojums speciālistu līmeņa darbiniekiem. Darbinieku atlases uzņēmumiem jābūt arī atsevišķiem standartiem IT atlasēm. Indigroup šim tirgum ir atsevišķs IT darbinieku atlases modelis – Devpool by Indigroup1

Programmētāju, QA speciālistu, analītiķu u. c. IT speciālistu meklēšanai nepieciešami īpaši projektu vadītāji no personāla atlases aģentūras. Viņiem ne tikai jābūt labai izpratnei par IT metodiku un programmēšanas valodu atšķirībām, bet arī jāzina IT speciālistu interešu zonas un cerības. Īsāk sakot, IT speciālistu meklēšanas projekta vadītājam jāzina atšķirība starp Agile un Waterfall, starp Laravel un Symfony, starp Vue.js un React.js, starp Manual QA un QA Automation utt. Ja par šo jautājumu nav diskusiju, atlases projekta vadītājam nav pietiekamas kompetences, lai izvēlētos programmētāju vai citu IT speciālistu. Indigroup nodarbina IT atlases projektu vadītājus, kuri pilnībā nodarbojas ar šo jomu. Komunikācija ar programmētājiem, testētājiem, analītiķiem, SysAdminDevOps un Product Owner viņiem ir ikdiena. Viņi zina uzņēmumus, stack atšķirības dažādos uzņēmumos, zina kandidātu stiprās puses, motivējošos faktorus. Indigroup IT atlases projektu vadītāji ir tā nelielā grupa HR jomas cilvēku, ar kuriem paši IT speciālisti vēlas sadarboties.

Mēs neticam, ka visu var izdarīt labi. Tāpēc esam izstrādājuši atsevišķu atlases metodiku mūsu IT atlasēm, sagatavojuši atsevišķus projektu vadītājus IT darbinieku meklēšanai un izveidojuši uzticama un kandidātus labi pārstāvoša viņu pašu HR partnera tēlu.

91%

Indigroup izvēlētie IT speciālisti nav aktīvi darba meklētāji2

1,5 nedēļas

Vidēji tik ilgā laikā Indigroup IT atlases komanda iepazīstina ar pirmajiem kandidātiem

Ikviens programmētājs, kas šobrīd nemeklē darbu, novērtē konkrētumu, skaidru atbildību, atvērtu pozīciju attiecībā uz atalgojumu un precīzu stack aprakstu. Viņiem ir svarīgs arī efektīvs un ātrs atlases process, jo bieži vien piedāvājums seko piedāvājumam un nav laika gaidīt. Visu šo informāciju saņemt no viena avota ir liela priekšrocība, tāpēc Indigroup, investējot atsevišķā IT atlases metodikā un īpašos speciālistos, ir guvusi ievērojamu pozitīvu efektu: samazinājies atlases laiks, paaugstinājies pasīvo kandidātu ieinteresētības reitings, palielinājies patstāvīgo kandidātu pieprasījumu skaits un palielinājies kandidātu skaits uz vienu IT pozīciju, kas 2020. gadā sasniedza 6,8 kandidātus uz vienu atlasi.

Ikviens jauns programmētāja, testētāja, analītiķa vai tml. IT atlases projekts ir jauna, bet jau skaidra darbību secība, kuru Indigroup projektu vadītāji jau ir veikuši simtiem reižu. Ja izlemjat, kam uzticēt jūsu vajadzību pēc IT speciālistiem, mēs ar prieku padalīsimies ar saviem veiksmes stāstiem un radīsim vēl vienu.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties

1 Indigroup izveidotā un kopš 2020. gada izmantojamā IT speciālistu atlases metodika.
2 Balstoties uz 2015.–2020. gadā Indigroup apkopotajiem datiem.
3 Pamatojoties uz 2020. gada Indigroup atlases statistiku.

Devpool by Indigroup speciālistu meklēšanas metode

Atšķirības atlasei IT jomā salīdzinājumā ar atlasi citās nozarēs ir tik acīmredzamas, ka mēs esam izstrādājuši Indigroup Devpool metodiku, kas palīdz ātri, kvalitatīvi un precīzi atlasīt labākos savas jomas IT speciālistus. Nav svarīgi, vai tās ir pietiekami populārās PHP, Java, Node.js, C# programmētāju, testētāju, DevOps, SysAdmin, Product Owner vietas vai krietni retākās RoR, RPA vai citas pozīcijas – Devpool by Indigroup metodika ir piemērota visām IT atlasēm.

Indigroup IT atlases metodika ir unikāla ar to, ka tā izstrādāta pēc 5 gadu darba IT darbinieku meklēšanas jomā, izmēģinot dažādas metodikas un izmantojot modernākos meklēšanas kanālus. Visas zināšanas tika izmantotas, lai izstrādātu iekšējo metodiku, kas sāka dot rezultātus jau pirmajā gadā pēc tās piemērošanas sākuma.  Devpool by Indigroup metodikā tiek izmantoti 4 rādītāji: piemēroto kandidātu skaits, pirmo piemēroto kandidātu piedāvāšanas ātrums, pasīvo kandidātu tirgus pārklājums, pasīvo kandidātu konversijas rādītājs (PCCR). Balstoties uz šiem rādītājiem, Devpool by Indigroupmetodika katru gadu tiek pilnveidota.

Pašlaik Indigroup izmanto jau trešo Indigroup Devpool metodikas versiju, kuras būtisks atjauninājums ir kandidātu aktivizēšana bez īpašas vajadzības. Tādējādi pašreizējo Indigroup directopool-IT metodiku veido 4 daļas:

  1. Noteikumu kopums IT pozīciju aprakstiem ar prioritārajām daļām atkarībā no lomas.
  2. Atslēgvārdu komplekts kandidāta garā saraksta izveidošanai atkarībā no lomas.
  3. Mērķtiecīgu ziņu, multivides kanālu un sarunu satura noteikumi.
  4. Visu IT atlases darbību karte no vajadzību veidošanas līdz kandidātu pieņemšanai darbā.

Visas četras IT darbinieku atlases metodikas daļas katru gadu tiek pilnveidotas, ņemot vērā jaunās IT pozīcijas, jaunās tehnoloģijas, framework un tirgus spēlētājus.

4,0 līdz 6,8

Izmantojot Devpool by Indigroup metodiku, mēs katru gadu palielinām vidējo kandidātu skaitu IT atlasēs – no 4,0 2018. gadā līdz 6,8 2020. gadā.

Labi programmētāji un citi IT speciālisti darbu nemeklē, tāpēc viņi jāmotivē apsvērt piedāvājumus. Motivatori atšķiras atkarībā no piedāvātās pozīcijas līmeņa un kandidāta pašreizējās darbavietas. Indigroup projektu vadītāji IT speciālistu atlasē iepriekš nosaka kandidāta vērtību sarakstu atbilstoši svarīgākajai prioritātei. Tiek paredzēts arī vērtību komunikācijas plāns.

Labi programmētāji un citi IT speciālisti tirgū nemēdz ilgstoši būt brīvi, tāpēc ir nepieciešams efektīvs atlases process. Mēs ievērojam noteikumu, ka kandidāts, kas piekrīt piedalīties atlasē, jāpiedāvā klientam tajā pašā dienā. Vienlaikus, ja klientam nav precīzas IT speciālistu atlases politikas, mēs strādājam ar klientu šajā jautājumā, lai skaidri zinātu, kad un kādas darbības sagaida dažādos atlases posmos. Tas ļauj dažos gadījumos samazināt laiku no kandidāta piedāvājuma līdz pieņemšanai darbā līdz 2 nedēļām.

Labi personāla atlases uzņēmumi negaida, kad kandidāti iesūtīs savus CV. Jau no pašas pirmās IT atlases dienas mēs izmantojam tiešo meklēšanu (galvu medības). Tādā veidā mēs uzreiz sazināmies ar labākajiem IT speciālistiem, un nav svarīgi, ka jāsazinās ar lielu daļu pasīvā darba tirgus. Indigroup IT atlasēs tiek aptverts milzīgs pasīvo kandidātu skaits, un mēs nebaidāmies no viņu „nē”, jo kontakta izveidošana būs noderīga nākamajā atlasē pēc pusgada. Indigroup vislielākā vērtība un priekšrocība IT atlasēs ir tieši investīcijas ilgtermiņa risinājumos.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties