Vadītāju meklēšana un atlase

Mācīties no sevis ir lielisks pilnveidošanās princips, taču tas ātri sasniedz savas robežas. Organizācijās pilnveidošanos garantē augstākā līmeņa vadītāji 1. Kad šo darbinieku ķēdi veido tirgus līderi, augstākie rezultāti ir tikai laika jautājums.

Izmaiņas organizācijā sākas no vadītājiem. Ikvienā augstākā līmeņa vadītāju atlasē jeb galvu medībās mums tiek uzticēta stratēģiskā loma, kas nosaka turpmāko biznesa attīstību. Pēdējo 5 gadu laikā mūsu veiktā vadītāju atlase veiksmīgi atvēra 48 jaunus tirgus, izveidoja vairāk nekā 50 jaunas uzņēmumu apakšnodaļas un izveidoja vairāk par 30 jauniem pakalpojumiem un produktiem mūsu klientiem. Šos skaitļus nosaka ikgadējās investīcijas metodēs un līdzekļos, kas tiek izmantotas veiksmīgai meklēšanai labāko augstākā līmeņa vadītāju jeb līderu piesaistīšanai.

97%

No atlasītajiem vadītājiem veiksmīgi sasniedza viņiem izvirzītos mērķus2

“Indigroup” uzņemas lielu atbildību par klientu biznesa attīstību, stratēģisko izmaiņu iniciēšanu un jaunu tirgu iekarošanu. Katru gadu investējam vadītāju meklēšanas un atlases procesu pilnveidošanā, tostarp galvu medībās. 2018. gadā īstenojām vadītāju piesaistes ar konsultācijām programmu, 2020. gadā izveidojām vadītāju atlases kvalitātes pārvaldes sistēmu Baltijas valstīs, starptautiskās “Deem” metodoloģijas adaptēšanas projektā, bet šogad sākām attīstīt pasīvo darba tirgus vadītāju “check” aptaujas. Vadītāju meklēšana prasa ikgadējas investīcijas un mēs neapstājamies. Tā tiecamies pēc kvalitatīvākā un saprotamākā vadītāju atlases modeļa Baltijas valstīs.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties

1 līmeņa saskaņā ar "Hay Group" speciālistu noteiktajiem līmeņiem.
2 balstoties uz klientu aptaujas datiem, kas veikti 2016. gada 1. ceturksnī.

Galvu medības

Ja vēlamies, lai mūs sadzird labākie, mums jābūt labākajiem. “Indigroup” vadītāju meklēšanas speciālisti ir lieliski zināmi un novērtēti Baltijas valstu darba tirgos. Pie mums karjeras jautājumos mēneša laikā pašrocīgi vēršas vidēji 20 augstākā līmeņa vadītāju. Tas ir uzticama personāla atlases partnera vērtējums.

Vadītāja meklēšana prasa darbību. Līderi nav aktīvi darba tirgū, tādēļ tie obligāti jāmotivē individuāli. Ikvienam vadītāju atlases projektam ir savs plāns, kurā tiek paredzēti galvu medību līdzekļi. “Indigroup” piemēro tiešās, ieteicamās un konsultāciju tiešās vadītāju meklēšanas taktikas. Visu šo taktiku pielietošana vienlaikus ļāva mums sasniegt par 30 % lielāku vadītāju piesaisti un samazināt vadītāju atlases projektu ilgumu par 25 %.

47%

Katru gadu uzlabojam veicamo atlašu PCCR rādītāju (Passive candidate conversion rate)

Pieņemt stratēģisko lēmumu ir grūti. To sniegt partneriem – vēl grūtāk. Tādēļ vadītāju meklēšanas partneri ir lieliski jāpazīst. “Indigroup” pazīst jau vairāk nekā pusi no lielākajiem uzņēmumiem, kas darbojas Latvijas teritorijā. Iepazīsimies.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties