Vadītāju vērtēšana

Sistemātiska un regulāra vadītāju kompetences izvērtēšana ļauj organizācijām ne vien mērīt vadītāju personīgā un profesionālā brieduma progresu, bet arī kontrolēt iekšējos faktorus, kas ietekmē uzņēmuma darbības produktivitāti un organizācijas vidi.

Balstoties uz “Deem” organizācijas klimata izmeklēšanas metodiku, lielākas nekā 6 darbinieku grupas vadītājam ir 35 % tieša ietekme uz personāla apmierinātību, iesaistīšanos, profesionālo saskaņotību un motivācijas rādītājiem vidēja un liela izmēra organizācijās. Lielākas nekā 15 darbinieku grupas – vairāk par 46 %.

200+

Vadītāji ir piedalījušies "Indigroup" īstenotajos vadītāju novērtēšanas projektos līdz 2020. gadam.

Veicot vadītāju kompetences izvērtēšanu, “Indigruop” speciālisti lielu vērību velta fundamentāliem vadošā personāla parametriem, kas nosaka spēju deleģēt atbildību un izvērtēt vidi, kurā darbojas tā pakļautībā esošais organizācijas personāls. Vadītāju novērtēšanai tiek izmantota piecu savstarpēji saistītu jautājumu pakete, ko veido slēgtu un atklātu, kā arī situāciju kategoriju jautājumi. Izvērtēšanas sarunas laikā selektīvi tiek pielāgoti dažādām kategorijām piederošie jautājumi, tā saglabājot unikālo sarunas struktūru un vadītāju novērtēšanas validitāti.

MAR (managers assessment report) vadītāju novērtēšanas atskaite tiek iesniegta pēc salīdzinošās analīzes principa, tā veidojot iespēju izvērtēt gan individuālos ikviena vadītāja kritērijus, gan izšķirt vadītāju komandas vidējās profesionālās un personības rādītāju nozīmes.

Aizpildiet pieprasījumu

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties